Egyéni védőruházat és védőeszköz

Az egyéni védőeszközök a legkülönbözőbb területeken kerülnek felhasználásra, így számos minőségi követelménynek és funkcionális elvárásnak kell eleget tenniük. Az egyéni védőeszközökre (EVE) vonatkozó 2016/425* EU rendelet meghatározza azokat az alapvető biztonsági követelményeket, amelyeknek az EVE meg kell, hogy feleljen a felhasználók egészségvédelmének és biztonságának biztosítása érdekében. Az ilyen védőeszközök csak CE megfelelőségi jellel kerülhetnek forgalomba, és az irányelvben megfogalmazott követelményeknek meg kell felelniük.

Az INNOVATEXT független félként gyártók, közbeszerzést kiíró cégek számára egyaránt kínálja szolgáltatásainak széles skáláját.

A kijelölt és bejelentett (notifikált) Tanúsító Szervezetünk egyéni védőeszközök, ezen belül védőruhák, kézvédő és fejvédő eszközök EU típusvizsgálatát és EU típustanúsítvány kiadását végzi.

A kijelölt és bejelentett (notifikált) Ellenőrző Szervezetünk III. kategóriájú egyéni védőeszközök, ezen belül védőruhák, kézvédő és fejvédő eszközök ellenőrzését végzi a 2016/425 EU rendelet VII melléklet (C2 modul) szerint.

Azonosítási szám: 1523

Az 89/686/EGK Irányelvet 2018 április 21-től az Európai Parlament és a Tanács (EU)  2016/425 rendelete váltotta fel.

A Hohenstein csoport tagjaként további szolgáltatásokat is tudunk nyújtani a védőfunkciók megfelelőségének értékelésére, mint például a káros UV sugárzás elleni védőfaktor, lánggal szembeni védelem, szennytaszító vagy antibakteriális tulajdonságok vizsgálata.

Ha a bevizsgált termékek kielégítik a követelményeket, akkor ügyfeleink marketing célokra felhasználhatják termékeken a Hohenstein Quality Label-t.

A Hohenstein Quality Label használatának feltételei külön szerződéses megállapodásban kerülnek rögzítésre.