Nemzetközi projektek

EUREKA E!9918 projekt

  ProTexSafe - Funkcionális textil termékek és egyéni védőeszközök kifejlesztése mechanikai rezgés, termikus kockázat elleni védelemhez és életminőség javításához

Futamidő: 2017. január 3. - 2020. január 3.

Konzorcium tagjai: INNOVATEXT Zrt (konzorcium vezetője), BME Villamosmérnöki és Informatikai kar, GLOVITA Kesztyű Zrt., Technical University "Gheorghe Asachi" of Iasi, SC MAGNUM SX srl, SC ENERGY TEX TECHNOLOGY srl

A projekt  célja: innovatív textiltermékekhez és egyéni védőeszközökhöz prototípus és gyártástechnológia fejlesztése, vizsgálati módszer kidolgozása, továbbá szabványosításhoz javaslattételi dokumentáció elkészítése.

Ma egyre fontosabb az egészség és az életminőség javítása, így valós kereslet van olyan innovatív termékek fejlesztésére, amelyek különböző kockázatoktól védenek, és viselésük hozzájárul az egészség megőrzéséhez. A veszélyforrások ellen védelmet nyújtó védőeszközzel jogszabályi kötelezettség alapján kell ellátnia dolgozóit a munkáltatónak, amelyet az köteles használni. Mégis a munkája során motoros, pneumatikus kézi szerszámmal dolgozó több millió embernek csak a töredéke használ védőeszközt, mert az kényelmetlen és a kéz manipulációját akadályozza. A projekt egyik célja, hogy (1) innovatív prototípusokat és technológiát (2) fejlesszen rezgés, mechanikai kockázatok és extrém időjárási hatások csillapítására, valamint egészség megóvására és prevencióra alkalmas, testet védő, kötött termékekhez. A fejlesztés eredményeként ezek képesek - az egymásnak sokszor ellentmondó követelmények kompromisszumos teljesítésével - megóvni a végtagok funkcionális teljesítményét különböző, extrém igénybevétel esetén is, mindemellett viseletük kényelmes. Jelenleg nincs megfelelő értékelés arra vonatkozóan, hogy mennyire képes a védelmet és prevenciót biztosító textiltermék egyszerre teljesíteni a kényelem, az ergonómia és adott védelmi szinthez tartozó elvárásokat, figyelembe véve azt is, hogy a többszöri használat a megfelelőséget erősen befolyásolhatja. Ezért a projekt további célja (3) e jellemzők komplex vizsgálatára szóló módszer kidolgozása, és (4) javaslattétel esetleges szabványosításra vagy módosításra. Az új anyagszerkezetek az ipar, szállítmányozás, egészségügy, gépgyártás stb. területein is felhasználhatóak. A projekt magyar-román együttműködésben, 3 vállalkozásból 1 vizsgáló intézet és két egyetemből álló nemzetközi konzorciumban valósul meg, 36 hónap alatt.

További információ: itt

 

NANO-MOF - PROJECT

A porózus hibrid anyagok felfedezése megalapozta a rendkívüli teljesítőképességekkel rendelkező szervetlen-szerves hibridek egy új területét. A szerves fémhálók (MOFs) egy rendkívül sajátos felülettel rendelkező új típusú nanopórusos anyagot jelentenek, amik felülmúlják a hagyományos adszorbenseket, mint például a zeolitokat és az aktív szenet. Ennek a széleskörű együttműködésben létrejött projektnek a fő célja, hogy szerves fémhálókat tervezzen az ipari alkalmazások számára - mint például a katalízis, gázraktározás és a gáztisztítás - használva a moduláris felépítésű MOF szerkezetek elvét a pórusméretek megtervezésében és a funkcionalitásban. A projekt alaposan meg fogja erősíteni Európa pozícióját a MOF anyagok ipari alkalmazásában, amit eddig amerikai és japán vállalatok és kutatószervezetek uralták. A projekt olyan új MOF anyagokat is ki fog fejleszteni, melyek tulajdonságait speciálisan védőruhákhoz tervezik.

Projekt Partnerek:

 • Fraunhofer Institute for Material and Beam Technology (IWS) - Germany
 • Johnson Matthey PLC - Great Britain
 • Katholieke Universiteit Leuven - Centre for Surface Chemistry and Catalysis Leuven - Belgium
 • Universidad de Granada - Departamento de Quimica Inorganica - Spain
 • Technical University Dresden - Institut für Anorganische Chemie - Germany
 • Stiftelsen SINTEF - Department of Hydrocarbon Process Chemistry - Norway
 • Universita degli studi di Torino - Dipartimento di Chimica Inorganica - Italy
 • Centre National de la recherché scientifique Lyon - France
 • OUVRY SAS - France
 • Norafin GmbH - Specially functional nonwoven textiles - Switzerland
 • Oleon NV - Belgium
 • Ben-Gurion University of the Negev - Israel
 • INNOVATEXT - Textile Engineering and Testing Institute Co. - Hungary
 • Societ à Italiana Acetilene e Derivati S.p.A - Italy
 • TDL Sensors LTD. - Great Britain
 • Blücher GmbH - Germany
 • Hollomet GmbH - Cellular materials – Germany

Projekthonlap: http://www.nanomof-project.eu/


GAME 4 MANAGER - PROJEKT

Az Európai Uniós projekt résztvevői 2010 októberében tartották az utolsó megbeszélésüket, Lille-ben. A megbeszélésen számos kérdést megvitattak és értékelték az eddigi munkákat

A Game4Manager projekt résztvevői:

 • CITEVE - Technological Centre for the Textile and Clothing Industries of Portugal
 • STPKC - Swedish TelePedagogic Knowledge Center
 • SIGMA Consultants Ltd - Greece
 • ATP - Portuguese Textile Association
 • IDEES-3COM - Centre Innovation CIEL - France
 • INNOVATEXT Zrt. - Hungary

A Game4Manager - Corporate Game for Managers in Quality, Environment, Safety and Energy (azaz vállalatirányítási játék a minőség, a környezet, a biztonság és az energia összetett témakörében) azzal a szándékkal készült, hogy vidám formában támogassa a vállalkozások közép- és magas szintű vezetőit. A tananyag a minőség, a környezet, a munkabiztonság, a munkahelyi higiénia és egészség, valamint az energiagazdálkodás tárgykörében, szimulált vállalati környezetben ismerteti és oktatja a felhasználót.

A játék minden vállalkozás számára elérhető 2010 novemberétől hat nyelven (angolul, franciául, görögül, magyarul, portugálul és svédül), függetlenül a tevékenységi körétől, hiszen ezek a problémák minden iparágat egyformán érintenek.

http://game4manager.blogspot.hu/


EUREKA EGYÜTTMŰKÖDÉS

OZO3TEX - SZÍNVÉDŐ TEXTILKIKÉSZÍTÉSI ELJÁRÁS ÓZON OKOZTA PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁRA

Az NKTH által meghirdetett Déri Miksa pályázat támogatásával indítottuk útjára 2005 júliusában a projektet, melyben a győri PANNON-FLAX Rt-vel és két spanyol partnerrel működünk együtt. A projektben egyes, a textilfestésnél és a textilnyomásnál alkalmazott pigmentek és festékek ózon jelenlétében bekövetkező elváltozásait, például elszíneződéseit vizsgáljuk. Ez az elváltozás azt eredményezi, hogy romlik a textilanyagok minősége, ami a piacon súlyos problémát okoz.

A projekt fő célja olyan innovatív kikészítési eljárások kutatása és kifejlesztése a jó minőségű textíliák gyártása érdekében, amelyek segítségével elkerülhető az ózon hatására bekövetkező pigment oxidáció (elszíneződés) a lakástextíliákon, a dekoranyagokon és a ruházati alapanyagokban.

PLASMAPRETEX - PLAZMAKEZELÉS ALKALMAZÁSA TEXTÍLIÁKON: ÚJ FELÜLETI TULAJDONSÁGOK KIALAKÍTÁSA KÜLÖNBÖZŐ KIKÉSZÍTÉSI TECHNOLÓGIÁKHOZ

A projekt célja a plazmakezelések különböző textilanyagokra gyakorolt hatásának a tanulmányozása a különböző alkalmazási célokat - bevonás, laminálás, színezés, kikészítés, nyomás stb. - szolgáló textileljárások tökéletesítése érdekében, és a tulajdonságok, technikák összehasonlítása a jobb minőségű termékek kifejlesztése érdekében. A megvalósításhoz a Déri Miksa pályázaton nyertünk támogatást hazai partnerünkkel, a Hódmezővásárhelyen működő EASTON Kft-vel.


EU 6. KERETPROGRAM

INNOTEX - FOLYAMATOS FOLYAMATINNOVÁCIÓT KATALIZÁLÓ ESZKÖZ KIFEJLESZTÉSE A TEXTILGYÁRTÁSBAN

A három éves INNOTEX együttműködés a textilgyártásban alkalmazható folyamatos innováció-fejlesztéssel foglalkozik. Hét nemzet kutatóintézetei, egyesületei és vállalatai vesznek részt a munkában, magyar részről a TMTE és a hódmezővásárhelyi EUROHÓD Kft. lesz a partnerünk.

FASHION TO FUTURE (F2F) - DIVATIPARI KKV-K INNOVÁCIÓJÁNAK TÁMOGATÁSA AZ EURO-MEDITERRÁN RÉGIÓBAN

Ez a Koordinációs Akció az ITE projekthez hasonló célokat tűzött ki, csak még szélesebb kört kíván elérni: a textil- és ruhaiparon kívül a bőripar szereplőit is. A célok megvalósítása több korábbi projektben sikerrel alkalmazott módszerrel történik, 19 országban, 38 partner együttműködésével a következő két évben. A projektről további részletes információkat brosúránkban (pdf) olvashatnak.

ITE - AZ EURÓPAI SZINTŰ INTELLIGENS TEXTILIPARI KÖRNYEZETÉRT: KIÉPÍTÉS, ÖSSZEKAPCSOLÓDÁS ÉS MEGSZILÁRDÍTÁS

A Specifikus Támogató Akciók (SSA) közé tartozó projekt két éve alatt 22 textil- és ruhaipari cégnél végeztünk benchmarking felmérést, 21 vállalat adatait helyeztük el a CORDIS adatbázisban, több információs napon ismertettük az Európai Unió nyújtotta K+F támogatási lehetőségeket, annak érdekében, hogy a hazai cégeket - elsősorban KKV-ket - bevonjuk a közösségi együttműködésekbe és segítsük integrációjukat.


LEONARDO DA VINCI PROGRAM

FASHION SCHOOL - A NEMZETKÖZI TEXTIL/RUHÁZATI KERESKEDELEM ÉRTELMEZŐ SZÓTÁRA

A projekt célja egy közel 2000 kifejezésből álló értelmező szótár létrehozása az európai textil-ruházati kereskedelem számára francia, német, cseh, spanyol, litván, magyar, lengyel, portugál, szlovén, szlovák és angol nyelven.

www.texsite.info

SEWNEW MULTIMÉDIÁS OKTATÓANYAG ÚJ TEXTILANYAGOK VARRÁSÁHOZ

A projekt átfogó célja egy olyan interaktív oktatási eszköz kidolgozása volt, mely a védő-, sport- és szabadidő, valamint az egészségügyben használt ruházat terén az innovatív anyagok varrástechnológiai újdonságait mutatja be a ruházati ipar résztvevői számára.

TEXTILE AND CONSTRUCTION - AZ ÉPÍTŐIPARBAN HASZNÁLT TEXTÍLIÁK SZABVÁNYOS VIZSGÁLATI EREDMÉNYEINEK ÉRTELMEZÉSÉRE SZOLGÁLÓ OKTATÓESZKÖZ KIFEJLESZTÉSE

A 2005-ben lezárt projekt interneten elérhető textiltermék-értékelési rendszert hozott létre öt nyelven az európai textilipar és építőipar résztvevői számára, mellyel információcserét indított el és csatlakozási felületet teremtett a két ágazat között.

SMADETEX - TEXTILIPARI HIBÁK TANULMÁNYOZÁSRA SZOLGÁLÓ MULTIMÉDIÁS ESZKÖZ KIFEJLESZTÉSE

A SMADETEX projekt terméke egy ötnyelvű textilipari hibagyűjtemény, amely több száz képpel illusztrálja az ipari hibákat, megadva a hiba részletes leírását, a keletkezés lehetséges forrását, a javítás módját stb.